Casio G-Shock Mini กรอบและสาย รุ่น GMD-S6900SM-1 (สีดำ)

หมวดหมู่ : GMD-S6900

Share

คุณสมบัติ
- กรอบสายรุ่น GMD-S6900CC,GMD-S6900SM,GMD-S6900CF,GMD-S6900F สามารถใส่ด้วยกันได้
- กรอบและสายรุ่นนี้จะใส่กับรุ่น DW-6900 ไม่ได้
- รับประกันสินค้าเป็นของแท้ 100%
- ผลิตจากเรซิ่นอย่างดี
- สามารถเปลี่ยนใส่เองได้ไม่ยาก