Guarantee

Last updated: Nov 25, 2017  |  2267 จำนวนผู้เข้าชม  |  Guarantee

การรับประกันสินค้า
-----------------------------------------
-สินค้าทุกชิ้นจะมีใบรับประกันแนบไปพร้อมกับสินค้า
-สินค้าส่วนใหญ่ของทางร้านจะเป็นเครื่องนำเข้า ทางร้านจะมีประกันเครื่องให้ 1 ปี(สำหรับนาฬิกา G-SHOCK BABY-G)
ส่วน CASIO STANDARD จะมีประกันเครื่องให้ 6 เดือน
-ใบรับประกันจะรับประกันต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากวัสดุที่ผลิตหรือขั้นตอนการผลิตเป็นเวลา1ปี นับจากวันที่ท่านซื้อจากเรา
-การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ตัวเรือน กระจก สาย ที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุ การดูแลรักษาบกพร่อง ความประมาท การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือ การพยายามซ่อมเอง
-การรับประกันนี้สามารถโอนกันได้และไม่มีผลต่อสิทธิใดๆ(ในกรณีที่ผู้ซื้อนำนาฬิกาไปขายต่อ)
-ถ้าใบประกันหายถือว่าสินค้าชิ้นนั้นหมดประกันทันที

***ในกรณีที่ผู้ซื้อได้รับของแล้วไม่ถูกใจแบบทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืน***

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com