TIMEKEEPERSHOP

นโยบายการคืนสินค้า/คืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

 • สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต, สินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ, สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง
 • สินค้าที่ทำการเปลี่ยน/คืนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพไม่เคยเปิดใช้ พร้อมป้ายราคาและอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ
 • การเปลี่ยน/คืนสินค้าต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า
 • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าในกรณีที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกใจแบบ

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

 • ทาง website ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อหรือสมาชิกของทางร้านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
 • ทางเว็บไซต์อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น ทางเว็บไซต์จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์

นโยบายการคืนสินค้า/คืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

 • สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต, สินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ, สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง
 • สินค้าที่ทำการเปลี่ยน/คืนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพไม่เคยเปิดใช้ พร้อมป้ายราคาและอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ
 • การเปลี่ยน/คืนสินค้าต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า
 • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าในกรณีที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกใจแบบ

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

 • ทาง website ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อหรือสมาชิกของทางร้านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
 • ทางเว็บไซต์อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น ทางเว็บไซต์จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้